Balatonfüred-Szőlősi Hegyközség 8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.
Telefon: 06 87/ 789-801

TudnivalókMegerősítő nyilatkozat+ 161/2008 FVM r. módosított változata
Megerősítő nyilatkozat + 161/2008 FVM r. módosított változata

 

Élelmiszerlánc felügyeleti díj rendelet

40/2012. (IV. 27.) VM rendelet az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól


Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 43. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a vidékfejlesztési miniszter rendeletet tett közzé az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól.

A felügyeleti díj összegét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ( NÉBIH) 10032000-00289782-30006016 számú fizetési számlájára kell megfizetni ezer forintra kerekítve átutalással kell teljesíteni. A befizetési bizonylatnak a közlemények rovatban tartalmaznia kell a felügyeleti díj fizetésére kötelezett adószámát (adóazonosító jelét) és a rendelet szerinti tranzakció azonosítót.

A felügyeleti díjat a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti bevallási nyilatkozat beküldésével ezer forintra kerekítve kell bevallani:
A bevallási kötelezettség elektronikus úton ügyfélkapu használatával teljesíthető a NÉBIH honlapján közzétett elektronikus bevallási nyilatkozat formanyomtatvány kitöltésével.

A bevallásra kötelezett a képviseletének ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást adhat írásban ügyfélkapus regisztrációval rendelkező természetes személy számára, mely képviseletet be kell jelenteni, a NÉBIH honlapján közzétett elektronikus formanyomtatvány kitöltésével. A meghatalmazás vagy megbízás eredeti vagy hiteles másolati példányát postai úton is meg kell küldeni a NÉBIH számára.

A mezőgazdasági kistermelő bevallási nyilatkozatot csak akkor köteles kitölteni, ha az Éltv. 47/B. § (2) bekezdése szerinti tevékenységet nem őstermelői tevékenység keretében is végez.

Amennyiben a termelői szerveződés vagy a termelői szerveződés és annak tagjai kizárólagos tulajdonában lévő vállalkozás a felügyeleti díj fizetési kötelezettséget tagjától átvállalja, a bevallási nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg köteles a felügyeleti díj fizetési kötelezettség átvállalására vonatkozó szerződés eredeti vagy hiteles másolati példányát a NÉBIH részére megküldeni.

A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a bevallási nyilatkozatban feltüntetett felügyeleti díj alapját képező előző évi nettó árbevétel, illetve jövedelem mértékét, valamint a felügyeleti díj összegét módosíthatja.

A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a bevallást és az azt alátámasztó nyilvántartásokat, bizonylatokat a bevallás teljesítésének évét követő ötödik naptári év végéig köteles megőrizni.

A rendelet 2012. május 1-jén lépett hatályba.

A NÉBIH mindenben áll szíves rendelkezésére (telefon: 06-1-336-9024, fax: 06-1-336-92-30, e-mail: felugyeletidij@nebih.gov.hu, levelezési cím: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal - 1525 Budapest, Pf. 121.).

A bevallást ügyfélkapus azonosítást követően, kizárólag elektronikus úton lehet megtenni. Az ügyfélkapu működésével és a regisztrációval kapcsolatos információkat a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ címen találja meg.
A bevallás megkezdése előtt célszerű előkészíteni az érintettek (meghatalmazó, meghatalmazott) azonosításához szükséges azonosítókat (MVH regisztrációs szám, Partner azonosító, adóazonosító jel, adószám, lakcímkártya stb.) A bevallást a NÉBIH honlap főoldalán található E-ügyintézés menüpontban az ügyfélkapu bejelentkezéssel kell kezdeni. Az ügyfélkapun történő sikeres belépést követően automatikusan visszatér a honlapunkra.
Ellenőriznie kell, hogy a belépett felhasználó szerepel-e a NÉBIH és az MVH közös ügyfélnyilvántartásában. Ehhez meg kell adni vagy az MVH regisztrációs számát, vagy a Partner azonosítóját, amennyiben ismeri azokat; vagy a természetes azonosítóit (születési hely, születési idő, anyja neve). A megadott adatok alapján a rendszer megpróbálja beazonosítani. A sikeres azonosítást követően automatikusan továbblép az E-ügyintézés oldalra. Ellenkező esetben további adatok megadására lesz szüksége a regisztrációhoz, és továbblépni csak a regisztráció után tud.
A bevallással kapcsolatban további részletek olvashatóak a NÉBIH honlapján. Kérdéseket a felugyeletidij@nebih.gov.hu e-mail címen, vagy a 06-1/336-9024-es telefonszámon lehet feltenni.

 

A Magyar Közlöny 2012/83. számában megjelent a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól.

Ennek 1. melléklete értelmében a - mustok kivételével - a borászati termékek forgalomba hozatalához kapcsolódó analitikai vizsgálatok díjtételei a forgalomba hozni kívánt mennyiség szerint változnak, az alábbi módon:

az első 50 hl-ig 7500 Ft
az 51-500. hl-re további 120 Ft/hl
500 hl felett pedig ezen kívül további 26100 Ft

 

Így augusztustól egy FN bor (vagy olyan OEM/OFJ-bor, ahol nincs HBB) forgalomba hozatala ennyibe fog kerülni:

25 hl-es tétel esetén: 7500 + 3000 = 10500 Ft (420 Ft/hl)
100 hl-es tétel esetén: 7500 + 50*120 + 3000 = 16500 Ft (165 Ft/hl)
250 hl-es tétel esetén: 7500 + 200*120 + 3000 = 34500 Ft (138 Ft/hl)
500 hl-nél nagyobb tételek esetén fixen: 7500 + 450*120 + 26100 + 3000 = 90600 Ft (egy ezer hektós tétel esetén pl. 90,6 Ft/hl), melyben a hatósági mintavétel díja is benne foglaltatik.

mk_12_083.pdf

 

 

 

Balatonfüred-Szőlősi Hegyközség

Címlap  •  Kapcsolat  •  Adatkezelés

A furedihegykozseg.hu honlapon található leírások és képanyagok a Balatonfüred-Szőlősi Hegyközség szellemi terméke, amely szerzői jogvédelem alatt áll. A honlap tartalmának másolása és felhasználása kizárólag a Balatonfüred-Szőlős Hegyközség engedélyével lehetséges. A honlap bármely részének engedély nélküli felhasználása tilos.

© 2012 Balatonfüred-Szőlősi Hegyközség